Groei Coöperatie
Employee buy-out
Wie zijn wij

De economie verandert. Steeds sneller. Aanpassingsvermogen is zodoende van vitaal belang. Want de best aangepaste bedrijven hebben de toekomst. De meeste organisaties zijn georganiseerd rond de wetmatigheden uit het industriële tijdperk. Nu medewerkers, de aard van werken en de buitenwereld flink zijn veranderd, worden de ‘enablers’ van de 20ste eeuw de ‘disablers’ van de 21ste eeuw.  

Het aanpassingsvermogen van organisaties valt en staat bij het gedrag van medewerkers. Het gedrag van medewerkers wordt in grote mate bepaalt door de structuur.  Een starre structuur betekent starre medewerkers. Zo wordt de interne structuur de bottleneck voor groei en continuïteit.   

De transitie naar organiseren 3.0 biedt organisaties een vitaal toekomstperspectief.  Organiseren 3.0 bevrijdt het potentieel van werknemers. Organiseren 3.0 biedt een duidelijke, flexibele structuur waarin werknemers werkondernemers worden. Zodat de focus weer ligt waar hij moet liggen; het creëren van waarde. Dat maakt een merkbaar verschil. Voor uw klanten, de medewerkers en aandeelhouder(s). Organiseren 3.0 toepassen in combinatie met een employee buy-out versterkt dit effect.