Groei Coöperatie
Employee buy-out
Wat doen wij

Het transitietraject naar organiseren 3.0 bestaat uit 3 fases.

In de voorbereidingsfase wordt op basis van een scan het projectontwerp gemaakt. In afstemming bepalen we de inhoud van het traject en de wijze van samenwerken. Samen werken kan op basis van een consultancy-overeenkomst tot een (tijdelijke) participatie en alles daartussen. Het heeft onze grote voorkeur om de samenwerking ondernemend in te steken.

In de transitiefase begeleiden wij hands-on het transitietraject. Met een projectteam bestaande uit een dwarsdoorsnee van de organisatie wordt de 3.0 structuur gebouwd. De transitiefase eindigt met een expliciete instemming van de medewerkers en de aandeelhouder(s).

De borgingsfase behelst het bouwen van de cultuur en het inslijten van het nieuwe gedrag. Het traject is klaar als de 3.0 structuur volledig geoperationaliseerd is, de processen en de strategie vruchten afwerpen en ondernemerszin in het DNA zit van medewerkers.