Groei Coöperatie
Employee buy-out

Een aantrekkelijk perspectief voor alle stakeholders

Groei Coöperatie helpt, waar mogelijk risicodragend, organisaties in de transitie van hiërarchie naar organisatie 3.0 structuur en cultuur. Dit maakt organisaties, ondernemend, klantgedreven, sneller, goedkoper, leuker om voor te werken en rendabeler.

Organisaties 3.0 zijn netwerken van autonome teams. Zo wordt de professionaliteit en het oplossend vermogen van medewerkers ten volle benut. Door gedeeld leiderschap toe te passen worden medewerkers volledig betrokken bij de organisaties en de kosten van management en overhead geminimaliseerd. Zo ontstaat er ondernemend gedrag en 'eigenaarschap' bij de medewerkers. Dit leidt tot beter prestaties, een groot aanpassingsvermogen en lagere kosten. En blije klanten. Dat maakt organiseren 3.0 een aantrekkelijk perspectief voor alle stakeholders.

Organiseren 3.0 in een notendop: